İletişim araçları nedir?

Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkanını sağlayan teknik araçlar

İlgili olabilecek başlıklar

İletiş nedir?
İleti nedir?