İletişim araçları nedir?

Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkanını sağlayan teknik araçlar

Son eklenenler